Centar za kulturu i obrazovanje

Centar za kulturu i obrazovanje formiran je 7.5.1996. godine odlukom Općinskog vijeća Tešanj o transformaciji Narodnog univerziteta u općinsku javnu ustanovu.

Razlog osnivanja: uspostavljanje kontinuiteta u okviru organizacije kulturnih sadržaja, izdavaštva i drugo, kako bi svi korisnici naših usluga prepoznali ovu ustanovu kao temeljnu kulturnu instituciju.

Djelatnost: kinofikacija sa masovnim oblicima kulture (pozorište, koncerti, izložbe i drugo), obrazovanje (različite kursne cjeline za kojima se ukaže potreba i autoškola), izdavačka djelatnost, bibliotečki poslovi do 2001. godine, zaštita spomenika i muzejska djelatnost do 2009. godine.


SALIH SARIĆ, SAFET HADŽIHASIĆ i NISIM ALBAHARI
Otvaranje Doma kulture u Tešnju, 25.5.1980. godine

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.