U izdavaštvu Centra objavljene su ukupno 192 knjige, a tokom 2023. godine izišlo je slijedećih 10:

  1. Ćamil Sijarić: »Dogodi se to u Tešnju« (pripovijetka, izvorno i u prijevodu na 6 jezika)
  2. Tin Ujević: »Musa Ćazim Ćatić« (esej)
  3. Mesud Ajanović, Venan Hadžiselimović, Sajira Đurić: »Menadžment i marketing usluga« (obrazovanje)
  4. Amir Brka: »Kikina tešanjska Talija. Sjećanje na Rifata Kantića« (publicistika)
  5. Ljiljana Šop: »Odbrana svetlosti od tame. Poetski univerzum Amira Brke« (eseji)
  6. Fuad Šišić: »Sistemska transformacija. Na primjeru tešanjske privatne kompanije Saračević d.o.o.« (obrazovanje)
  7. Sanja Radulović: »Poezija nije u modi« (roman)
  8. Enver Kazaz: »Trojansko doba« (poezija)
  9. Kenan Muminagić: »O pticama i drugim prostorima« (poezija)
  10. Ivan Milenković: »Glas i pismo: Dijalektika tmine Amira Brke« (esej)
Prethodna Uskoro nova knjiga KOJA OZARUJE UM I DUŠU

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.