FUAD ŠIŠIĆ: SISTEMSKA TRANSFORMACIJA, NA PRIMJERU
TEŠANJSKE PRIVATNE KOMPANIJE »SARAČEVIĆ« D.O.O.

Nova knjiga Fuada Šišića pojavit će se uskoro u našem izdanju. Riječ je o štivu u kojem se sretno i
krajnje uspješno prepliću veliko autorovo iskustvo stečeno u menadžerskoj praksi – kako
privrednoj tako i društvenopolitičkoj (pogotovo onoj iz njegovog načelnikovanja Općinom u
teškom i delikatnom vremenu poratne obnove i razvoja Tešnja) – sa suverenim uvidima u
relevantne teorije modernoga menadžmenta. Na tim osnovama autor je sačinio knjigu koja
predstavlja sasvim specifičnu monografiju tešanjske kompanije »Saračević«, nesvakidašnju i od
svih sličnih knjiga bitno različitu po tome što se ne izgrađuje na statičnom (da ne kažemo
prospektno-reklamnom) prikazu referenci dotične firme nego u dinamičnoj perspektivi odslikava
put od utemeljenja »Saračevića« 2002. godine do njegovog izrastanja u bh. lidera na polju
trgovine i primarne obrade čeličnih materijala.


A najveća pohvala Osmi Saračeviću kao vlasniku kompanije u ovoj se knjizi implicitno izriče
zbog njegove spoznaje o nužnosti preobrazbe preduzeća i iskazane odvažnosti da pristupi tom na
svaki, pa i na psihološki način osjtljivom procesu. Kad je donio takvu odluku, vlasnik je imao i
mudrost da koncem 2016. godine zarad transformacije »Saračevića« kao direktora angažira
upravo Fuada Šišića, ličnost čija je višestruko osvjedočena kompetencija mogla garantirati uspjeh.
Ali on, Fuad Šišić, ne bi bio to zbog čega je iznimno cijenjen i poštovan i izvan menadžerskih
krugova da se, nakon obavljenoga posla, vlasniku za povjerenje nije “odužio” i na ovaj način –
ogromnim bonusom na koji Osmo Saračević sasvim sigurno nije ni pomišljao.


No, takav kakav jest, nije se Fuad Šišić mogao zaustaviti na pukoj evidenciji i opisu postupaka
provedenih u procesu transformacije konkretne firme nego je “slučaj” preobrazbe »Saračevića«
razmatrao i u opservaciji uzdigao na paradigmatsku razinu. Stoga će ova knjiga biti izrazito
značajna ne samo za kompaniju »Saračević« nego i za mnogo širu javnost, svakako i za onu koja
nema mnogo ili čak nema nikakvoga doticaja sa pitanjima konstituiranja i rada privrednih
subjekata u suvremenom epohalnom kontekstu. Zato su i autorove tematske kolumne, koje čine
drugi dio knjige, upravo zbog svoje općosti potpuno homogen segment u cjelini rukopisa.
Ukupno uzevši, riječ je o djelu koje nema srodnika u bh. produkciji o menadžmentu, djelu u kojem
se sintetski zbiraju svi kvaliteti njegovog autora – i kao osobe sa empirijom iz različitih
menadžerskih praksi, i kao posvećenika recentnoj teorijskoj literaturi iz struke, i, na prvom mjestu,
kao čovjeka kojeg su njegove vrline uvijek vodile ka tome da djeluje s ciljem oljuđivanja surovih
procesa, i onih društvenopolitičkih i onih privrednih. Stoga i ovakvu, nešto dužu najavu treba
razumjeti kao izraz radosti i ponosa što će Centar biti izdavačem ove knjige Fuada Šišića, njegove
devete, a sedme koja izlazi u našem izdanju.

Prethodna Nove filmske predstave

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.