Jedna od najznačajnijih, a nama svakako i najdraža od svih gesta koje smo poduzeli s ciljem vrednovanja i afirmacije pjesništva Muse Ćazima Ćatića zbila se prije 10 godina kada smo objavili reprint njegove knjige »Pjesme od godine 1900. do 1908.«. Riječ je o jedinoj za pjesnikova života objavljenoj knjizi koju je 1914. godine izdala Prva muslimanska nakladna knjižara i štamparija (Muhamed Bekir Kalajdžić) u Mostaru. Pokrovitelj reprint-izdanja bila je firma Hifa-Oil (vlasnika Izudina Ahmetlića), a stogodišnjica ove knjige ukazivala je na stoljeće modernih stremnji u bošnjačkoj poeziji, što je i otpočelo sa Ćatićevom pjesničkom pojavom.

Stoga smo u Centru 21. marta 2014, na Svjetski dan poezije, priredili i tribinu na kojoj je predstavljen upravo odštampani reprint Ćatićeve knjige, a potom je profesor Enver Kazaz održao predavanje na temu »Stoljeće moderne bošnjačke poezije«. Uza sve ostalo, dr. Kazaz je tada rekao da “tešanjski Centar za kulturu i obrazovanje radi ono što bi morale raditi centralne institucije stacionirane u Sarajevu: Filozofski fakultet, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Društvo pisaca BiH, BZK ‘Preporod’, Akademija nauka i umjetnosti, u koje se, na ovaj ili na onaj način, uključuje društvena moć. Objaviti reprint Ćatićeve pjesničke zbirke i otvoriti temu stoljeća moderne bošnjačke poezije prvorazredan je kulturni čin sa najvećom mogućom društvenom odgovornošću, koja je, očito, iscurila iz centralnih institucija društvenog sistema, što pokazuje stupanj društvene devastiranosti i krajnju neodgovornost.”

Cijelo Kazazovo izlaganje nalazi se u njegovoj knjizi »Pjesništvo i rat: tešanjska izlaganja«, koju smo objavili 2014. godine, te na portalu za književnost i kulturu Strane.ba – dostupno ovdje:

https://strane.ba/enver-kazaz-stoljece-moderne-bosnjacke…/

Prethodna USKORO »GURBET« MILJENKA JERGOVIĆA

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.