U tmini svijeta vječito smo izloženi krajnje opasnom iskušenju da cijele narode poistovjećujemo sa zločinačkim ideologijama koje su se u njima pojavljivale. Skloni smo, tako, da Nijemce izjednačimo sa nacizmom, Jevreje sa cionizmom, Srbe sa četništvom, Hrvate sa ustaštvom, Bošnjake sa… To je, naravno, pogubna greška, i ona ne može dovesti ni do čega drugog nego do potonuća u mržnju u kojoj će zlo ovladati našom psihom i našim postpucima, a tada bismo kao ljudi bili izgubljeni.

Povod za ovaj kratki zapis jest ono što iznova eskalira na bliskom istoku, i u suštini je ovo poziv na očuvanje zdravog razuma i čiste duše, a ni jednog ni drugog ne može biti bez vjere u ljudsko i univerzalno dobro. Kao argument, i kao primjer, navodimo jednu rečenicu iz teksta koji je Nisim Albahari 1984. godine objavio u “Sveskama” sarajevskog Institut za proučavanje nacinalnih odnosa, naglašavajući da politika SFRJ, koja je prekinula diplomatske odnose sa Izraelom, nije predstavljala “odnos prema Jevrejima, nego odnos prema agresivnoj i beskrupuloznoj politici, koja povremeno ispoljava i elemente genocida, od kojeg je sam jevrejski narod najviše pretrpio”.

Albahari je, dakle, cionističku politiku države Izrael već tada nedvosmisleno osuđivao kao zločinačku i povremeno genocidnu. A riječ je o čovjeku rođenom 1916. u Tešnju (bio je, uz ostalo, i prvi golman TOŠK-a), koji je jedan od četiri Jevreja iz BiH što su odlikovani ordenom narodnog heroja, a dva brata su mu poginula kao partizani. U Holokaustu koji je 1941-1945. počinjen i u BiH stradala je gotovo cijela jevrejska populacija, a svi tešanjski Jevreji su 23.9.1942. godine odvedeni u Jasenovac i pobijeni, od kojih je najviše bilo upravo pripadnika Nisimove familije. Njega sve to, međutim, nije pokolebalo u uvjerenju da se u životu mora ostati i istrajati na strani Dobra.

Da bi pronalazili svijetle uzore, Tešnjaci se, dakle, ne trebaju ni pomaknuti iz Tešnja i iz svoje vlastite povijesti. Potrebno nam je čisto srce, puno znanja i malo hrabrosti da ne nasjedamo na pozive onih koji nas nastoje zatrovati zlom, razarajući božansku supstancu svijeta. Oni nam nude neke druge uzore, kakvih također ima u tešanjskoj prošlosti, a najistaknutiji među njima je Pavelićev doglavnik koji je, uza sve drugo, najodgovorniji za istrebljenje tešanjskih Roma i Jevreja…

Na fotografiji: Nisim sa suprugom Ankicom, rođenom Piljić

Prethodna HUSO HODŽIĆ, NARODNI HEROJ

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.