Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm

Nova knjiga u izdanju Centra: “Menadžment i marketing usluga”

Kao 16-ti naslov u Biblioteci Obrazovanje i ukupno 185-ti u izdavaštvu Centra, upravo je objavljena knjiga »Menadžment i marketing usluga – Primjer: Model savremenog autoservisa«, čiji su autori tri iznimno uspješne ličnosti iz Tešnja: Mesud Ajanović, Venan Hadžiselimović i Sajira Đurić. Kako stoji u njenom uvodu, knjiga “predstavlja pogled na menadžment i marketing usluga kroz vizuru savremenog autoservisa koji više nije samo radionica za održavanje vozila već je to savremeni objekat za obavljanje ‘automobilskog biznisa’ koji, pored održavanja, još obuhvata i druge djelatnosti iz te oblasti, kao što je prodaja vozila, prodaja rezervnih dijelova, tehnički pregled vozila i drugo.”

MESUD AJANOVIĆ rođen je 20.3.1968. godine. Mašinski fakultet završio je u Sarajevu, smjer Motori i vozila, magistrirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, a doktorirao 2012. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo. Biran je u zvanje višeg asistenta na različitim fakultetima univerziteta u Tuzli i Zenici, a stalno je zaposlen na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Objavio je 42 naučno-stručna rada u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i u zbornicima radova naučno-stručnih konferencija sa međunarodnim učešćem. Također je autor ili koautor šest stručnih knjiga. Bio je i na značajnijim menadžerskim pozicijama, među kojima je i funkcija izvršnog direktora Udruženja privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj

VENAN HADŽISELIMOVIĆ rođen je 25.11.1975. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao je 2009. i doktorirao 2014. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. Docent je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici i gostujući predavač na nekoliko fakulteta u zemlji (Fakultet za javnu upravu UNSA, International Burch university) i inostranstvu (Institut Superieur de la Finance et de la Commercialisation, Ecole de Gestion et de Commerce, ICES – France). Objavio je više desetina naučnih i stručnih članaka, a autor je i 2 knjige iz uže oblasti menadžmenta. Angažovan je i na značajnim poslovnim funkcijama, a 2023. godine imenovan je za generalnog direktora kompanije Hifa-oil.

SAJIRA ĐURIĆ (djevojački Ajanović) rođena je 21.4.1992. godine. Dva razreda gimnazije završila je u Tešnju, a treći i četvrti u Velikoj Britaniji. Diplomirala je sa najvišim počastima na American University in Bosnia and Herzegovina, smjer Međunarodne finansije. Završila je master studij na Global Business and Sustainability na uglednom Università Cattolica del Sacro Cuore u Milanu, gdje je proglašena i studentom generacije. Potom upisuje zajednički doktorski studij na engleskom jeziku ekonomskih fakulteta univerziteta u Sarajevu, Beču i Ljubljani, a sada je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije. U kompaniji AS Holding radila je kao pomoćnik direktora i projekt-menadžer, a od 2021. godine je na poslovima glavnog projekt-menadžera u britanskoj kompaniji GRM digital.

Prethodna Ivan Lovrenović: Opet nova izdanja iz Tešnja!

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.