Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm

Pet godina od odlaska Rifata Kantića Kike

Na današnji dan prije pet godina ovaj svijet je napustio Rifat Kantić Kiko, jedan od najproduktivnijih i najznačajnijih kulturnih poslenika u cjelokupnoj tešanjskoj historiji.

Kiko je poznat i priznat prvenstveno kao teatarski djelatnik koji je u tešanjskom pozorištu režirao 22 predstave, više nego iko drugi, ali njegov ukupni stvaralački trag u kulturnom razvoju Tešnja višestruk je i objektivno nesaglediv. U tome je od posebne vrijednosti ogroman doprinos koji je on prije rata davao sa pozicije sekretara Samoupravne interesne zajednice za kulturu – pokrećući, koordinirajući i bdijući nad realizacijom iznimno značajnih kulturnih poduhvata koji su se tada u Tešnju začinjali i ostvarivali.

Kao rezervni pješadijski oficir JNA, Kiko je bio uključen i u pripremu otpora agresiji, a tokom rata nalazio se na vrlo odgovornim pozicijama. Najprije je bio komandant Manevarskog odreda Teritorijalne odbrane, zatim komandant Regrutnog centra Armije u Tešnju, a posljednji ratni period bio je pomoćnik komandanta 374. (teslićke) brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Od 1996. do odlaska u penziju 2001. godine Kiko se nalazio na čelu Zaštite spomenika i muzejske djelatnosti Centra za kulturu i obrazovanje, ali njegova uloga u našoj ustanovi bila je u tom periodu znatno šira i intenzivnija od impresivnih rezultata koji su tada postizani u njegovom “resoru”.

Objavio je i dvije vrlo zapažene knjige (»Talija 135 godina u Tešnju« i »Ponešto o Tešnju i njegovim ljudima«) i priredio još dvije, a Centar planira da 2023. godine, uz 80-tu godišnjicu rođenja Rifata Kantića, u manifestaciji Tešanjsko proljeće organizira veče posvećeno ovoj izuzetnoj ličnosti. Tada će biti otvorena izložba o Kikinom životu i radu i predstavljena prigodna knjiga o njemu, koja je u pripremi…

Prethodna Pustolovina veselog Lutka Nešutka

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.