S velikom radošću najavljujemo izlazak knjige dr. fra Ivana Šarčevića »Teološki pogledi u višeetničkom kontekstu«, koja donosi 11 ogleda napisanih u posljednjih 20-tak godina. Izdavač je Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj, suizdavač »Ex libris« iz Rijeke, recenzenti su Zoran Grozdanov i Drago Bojić, a predgovor je napisao Ivan Lovrenović. Objavljivanje knjige financijski su podržali Općina Prozor-Rama i Fondacija za izdavaštvo Sarajevo.

Ivan Šarčević je bosanski franjevac, teolog i publicist. Rođen je 1963. godine (Rumboci, Prozor-Rama), osnovnu školu završio je u Pleternici (Hrvatska), gimnaziju u Visokom, novicijat također u Viskom, a Filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Na postdiplomskom studiju bio je u Rimu, gdje je magistrirao 1992. i doktorirao 1995. godine. Za svećenika je zaređen 1988. u Sarajevu.

Predaje pastoralnu teologiju i katehetiku na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Vršio je službu odgojitelja, bio je tajnik i dekan Franjevačke teologije u Sarajevu, pročelnik Katehetskog ureda Vrhbosanske nadbiskupije. Bio je glavni urednik mjesečne revije »Svjetlo riječi« i gost-kolumnist »Oslobođenja«. Objavio je 7 knjiga u kojima se bavi pitanjima naviještanja vjere, religioznoga jezika, odnosa vjere i nevjere, vjere i politike (politička teologija, teologija i ateizam…), ekumenizma i međureligijskoga dijaloga, opraštanja i pomirenja, pitanjima odnosa vjere i umjetnosti (književnost i slikarstvo).

Prethodna Alija Isaković: “Tešanj”

Copyright © 2023 Centar za kulturu i obrazovanje Tešanj | Developed by Smart televizija d.o.o.